dissertation women in educational leadership phd thesis copyright infringement writing a paper in mla papers on racism collage essay order research paper online

Na skróty

Aktualności

  • 11.01.2022

    Zmarł Profesor Andrzej Pomianowski

    Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 11 stycznia 2022 roku zmarł Profesor Andrzej Pomianowskiwięcej

  • 09.12.2021

    Porozumienie o współpracy między IKiFP PAN a AGH.

    Jest nam bardzo miło oznajmić, że Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchnni im. Jerzego Habera, Polskiej Akademii Nauk podpisał porozumienie o współpracy z AGH. Celem porozumienia jest współpraca naukowa w ramach Międzyinstytutowego Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej, wymiana pomysłów i doświadczeń oraz dobrych praktyk naukowych w dziedzinie nauk o życiu. W szczególności ma być ona skoncentrowana wokół realizacji wspólnych projektów naukowych, upublicznianiu ich wyników na konferencjach i we współnych publikacjach a także współnym prowadzeniu prac inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich. więcej

Ogłoszenia