Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

ul. Niezapominajek 8
30-239 Kraków
e-mail: ikifp@cyf-kr.edu.pl
NIP: 6750001805

strona BIP Instytutu


Nasz serwer WWW uległ poważnej awarii. Do czasu jej usunięcia tutaj będą umieszczone najważniesze informacje.


Przetarg na sprzęt komputerowy z dnia 15.03.2020

Konkurs na stanowisko adiunkta z dnia 19.03.2020


Wszelkie uwagi proszę kierować na webmaster@ikifp.edu.pl