Na skróty

Aktualności

16.09.2016

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu im. Jerzego Habera na prace magisterskie

Komisja Konkursowa powołana do oceny zgłoszeń prac magisterskich nadesłanych na drugą edycję konkursu o nagrodę im. Jerzego Habera, przyznała trzy nagrody: I Nagroda: mgr Rafał Tomczak, Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej II Nagroda: mgr Michał Sawczyk, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego III Nagroda: mgr Zuzanna Wojdyła, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego   Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi  w dniu 13 października 2016 o godz. 11:00 podczas Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.

Ogłoszenia