AUTOSORB-1 firmy Quantachrome - zasady dostępu

Instrument: AUTOSORB-1 firmy Quantachrome

 

Lokalizacja: laboratorium231

Pomiary powierzchni BET i struktury porowatej katalizatorów i adsorbentów w zakresie mikro i mezoporów.

Pomiary adsorpcji:

  • N2  w 77.5K
  • Kr w 77.5K
  • Ar w 77.5K lub 87.5K
  • CO2 w  273K

Do dyspozycji wiele metod interpretacji wyników porowatości (BJH, DB, DA, HK, SF oraz NLDFT).

 

Osoba kontaktowa:

dr Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk

tel. 12 6395 161

Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.