AUTOSORB-1 Quantachrome

Urządzenie: AUTOSORB-1 Quantachrome

Lokalizacja: laboratorium231

Informacje ogólne:

Pomiary powierzchni BET i struktury porowatej katalizatorów i adsorbentów w zakresie mikro i mezoporów.

Pomiary adsorpcji:

  • N2  w 77.5K
  • Kr w 77.5K
  • Ar w 77.5K lub 87.5K
  • CO2 w  273K

Do dyspozycji wiele metod interpretacji wyników porowatości (BJH, DB, DA, HK, SF oraz NLDFT).

Osoba kontaktowa: dr Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk phone: +48 12 6395 161

Zasady dostępu: Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów, po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.