Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska - Aktualności

20.09 2019 r.

Informujemy, że na naszej stronie www są już listy rankingowe dla rekrutacji do KISD do IKIFP PAN w dyscyplinie nauki chemiczne.

22.07.2019 r.

Informujemy, że dnia 22 lipca br. ruszyła pierwsza rekrutacja do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.

Rekrutacja prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

 • nauki fizyczne:
  IFJ PAN – limit 7 doktorantów,
  AGH – limit 3 doktorantów,
 • nauki chemiczne:
  IKiFP PAN – limit 5 doktorantów,
 • nauki medyczne:
  IF PAN – limit 7 doktorantów,

 • inżynieria materiałowa:
  IMIM PAN – limit 8 doktorantów,
  AGH – limit 3 doktorantów.

12.07.2019 r.

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej KISD. Zatwierdzone zostały składy komisji rekrutacyjnych w poszczególnych Jednostkach, uzgodniony harmonogram rekrutacji do KISD.

W IKIFP PAN egzamin kierunkowy odbędzie się 18-19 września 2019 roku.

 

06.05.2019 r.

Utworzenie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.

Pragniemy poinformować, że działając w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój nauki w Polsce oraz kształcenie Obywateli, służąc rozwojowi nauki i społeczeństwa dnia 6 maja 2019 r. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN), Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN), Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) zawarły Umowę o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (akronim: KISD).