Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska - Aktualności

15.10.2019 r.

Informujemy, że została ogłoszona rekrutacja uzupełniająca do KISD do IKIFP PAN w dyscyplinie nauki chemiczne.Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do tematów badawczych, do których nie zgłosił się żaden kandydat lub żaden kandydat nie uzyskał 51 punktów w pierwszej rekrutacji.


Limit miejsc to dwie osoby. Termin naboru wniosków to 22 października do 24 października 2019 r.
Termin egzaminu kierunkowego to 25 października 2019.


Szczegóły na stronie KISD.

20.09 2019 r.

Informujemy, że na naszej stronie www są już listy rankingowe dla rekrutacji do KISD do IKIFP PAN w dyscyplinie nauki chemiczne.

22.07.2019 r.

Informujemy, że dnia 22 lipca br. ruszyła pierwsza rekrutacja do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.

Rekrutacja prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

 • nauki fizyczne:
  IFJ PAN – limit 7 doktorantów,
  AGH – limit 3 doktorantów,
 • nauki chemiczne:
  IKiFP PAN – limit 5 doktorantów,
 • nauki medyczne:
  IF PAN – limit 7 doktorantów,

 • inżynieria materiałowa:
  IMIM PAN – limit 8 doktorantów,
  AGH – limit 3 doktorantów.

12.07.2019 r.

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej KISD. Zatwierdzone zostały składy komisji rekrutacyjnych w poszczególnych Jednostkach, uzgodniony harmonogram rekrutacji do KISD.

W IKIFP PAN egzamin kierunkowy odbędzie się 18-19 września 2019 roku.

 

06.05.2019 r.

Utworzenie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.

Pragniemy poinformować, że działając w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój nauki w Polsce oraz kształcenie Obywateli, służąc rozwojowi nauki i społeczeństwa dnia 6 maja 2019 r. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN), Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN), Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) zawarły Umowę o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (akronim: KISD).