Aktualności

 • 30.10.2017

  IKiFP PAN zaliczony do kategorii naukowej A

  16 października 2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).  Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym. Ocenie parametrycznej podlegały osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej w latach 2013-2016.  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie został zatwierdzony do przyznania przez Ministra kategorii naukowej A w grupie nauk ścisłych i inżynierskich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego...

 • 29.09.2017

  Rozstrzygnięcie III edycji konkursu im. Jerzego Habera na prace magisterskie

  Komisja Konkursowa powołana do oceny zgłoszeń prac magisterskich nadesłanych na trzecią edycję konkursu o nagrodę im. Jerzego Habera, przyznała trzy nagrody: I Nagroda: mgr Paulina Komorek, Wydział Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego II Nagroda: mgr Kalina Grzelak, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu III Nagroda: mgr inż. Katarzyna Orłowska, Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi  w dniu 26 października 2017 o godz. 11:00 podczas Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.

 • 19.09.2017

  InterDokMed - Harmonogram rekrutacji

  Rekrutacja na ŚSD ”Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed odbędzie się w dniach 25.09-27.09 w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.

 • 27.06.2017

  Konkurs im. Jerzego Habera na prace magisterskie – III edycja

  Instytut ogłasza konkurs na prace magisterskie dotyczące zagadnień fizykochemii powierzchni i/lub katalizy.

 • 07.06.2017

  Akredytacja Międzynarodowych Studiów Doktoranckich

  Międzynarodowe Studia Doktoranckie przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera Polskiej Akademii Nauk uzyskały akredytację European Chemistry Thematic Network (ECTN) „Chemistry Doctorate Eurolabel” ważną do września 2020 roku.

 • 23.11.2016

  Pierwsza publiczna baza danych wyników doświadczeń dyfrakcyjnych dla makromolekuł.

  Zespół prof. Wladka Minora z University of Virginia, we współpracy z naukowcami z RCSB Protein Data Bank, The Scripps Research Institute oraz naszego Instytutu (dr Przemysław Porębski) udostępnili największą publiczną bazę danych

 • 25.10.2016

  Polsko-Amerykański Most Innowacji

  W dniach 18-19 listopada 2016 odbędzie się w Krakowie trzecia edycja Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji. Dwa dni inspirujących prelekcji i praktycznych warsztatów z ekspertami z Polski i USA poświęconych będzie tematyce przedsiębiorczości i innowacji w biznesie, społeczeństwie i nauce.