Aktualności

 • 19.02.2018

  Ordery Odrodzenia Polski dla prof. Barbary Grzybowskiej-Świerkosz i prof. Małgorzaty Witko

  W piątek 16 lutego 2018 Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski uhonorowano panią profesor Barbarę Grzybowską-Świerkosz i panią profesor Małgorzatę Witko.

 • 07.02.2018

  O badaniach w Instytucie napisał portal Nauka w Polsce.

  Polska Agencja Prasowa na łamach portalu Nauka w Polsce opisuje badania nad bioplastikiem prowadzone w naszym Instytucie. Poniżej zamieszczamy przedruk.

 • 21.12.2017

  Nagroda im. Włodzimierza Kołosa dla Macieja Szaleńca

  14 grudnia 2017 wręczono nagrody naukowe Polskiej Akademii Nauk. Nagrodą im. Włodzimierza Kołosa III Wydziału PAN uhonorowano dr hab. Macieja Szaleńca, prof. IKiFP PAN. Nagrodę przyznano za cykl badań dotyczący enzymów molibdenowych. Wywiad z laureatem dostępny jest na stronach nauka w Polsce.

 • 15.12.2017

  100 Rada Naukowa w Instytucie Katalizy PAN.

  Pierwsza Rada Naukowa odbyła się 03.07.1987 roku.

 • 30.10.2017

  IKiFP PAN zaliczony do kategorii naukowej A

  16 października 2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).  Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym. Ocenie parametrycznej podlegały osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej w latach 2013-2016.  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie został zatwierdzony do przyznania przez Ministra kategorii naukowej A w grupie nauk ścisłych i inżynierskich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego...

 • 29.09.2017

  Rozstrzygnięcie III edycji konkursu im. Jerzego Habera na prace magisterskie

  Komisja Konkursowa powołana do oceny zgłoszeń prac magisterskich nadesłanych na trzecią edycję konkursu o nagrodę im. Jerzego Habera, przyznała trzy nagrody: I Nagroda: mgr Paulina Komorek, Wydział Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego II Nagroda: mgr Kalina Grzelak, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu III Nagroda: mgr inż. Katarzyna Orłowska, Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi  w dniu 26 października 2017 o godz. 11:00 podczas Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.

 • 19.09.2017

  InterDokMed - Harmonogram rekrutacji

  Rekrutacja na ŚSD ”Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed odbędzie się w dniach 25.09-27.09 w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.