Aktualności

 • 07.06.2017

  Akredytacja Międzynarodowych Studiów Doktoranckich

  Międzynarodowe Studia Doktoranckie przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera Polskiej Akademii Nauk uzyskały akredytację European Chemistry Thematic Network (ECTN) „Chemistry Doctorate Eurolabel” ważną do września 2020 roku.

 • 23.11.2016

  Pierwsza publiczna baza danych wyników doświadczeń dyfrakcyjnych dla makromolekuł.

  Zespół prof. Wladka Minora z University of Virginia, we współpracy z naukowcami z RCSB Protein Data Bank, The Scripps Research Institute oraz naszego Instytutu (dr Przemysław Porębski) udostępnili największą publiczną bazę danych

 • 25.10.2016

  Polsko-Amerykański Most Innowacji

  W dniach 18-19 listopada 2016 odbędzie się w Krakowie trzecia edycja Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji. Dwa dni inspirujących prelekcji i praktycznych warsztatów z ekspertami z Polski i USA poświęconych będzie tematyce przedsiębiorczości i innowacji w biznesie, społeczeństwie i nauce.

 • 16.09.2016

  Rozstrzygnięcie II edycji konkursu im. Jerzego Habera na prace magisterskie

  Komisja Konkursowa powołana do oceny zgłoszeń prac magisterskich nadesłanych na drugą edycję konkursu o nagrodę im. Jerzego Habera, przyznała trzy nagrody: I Nagroda: mgr Rafał Tomczak, Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej II Nagroda: mgr Michał Sawczyk, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego III Nagroda: mgr Zuzanna Wojdyła, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego   Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi  w dniu 13 października 2016 o godz. 11:00 podczas Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.

 • 06.09.2016

  Zmarł Prof. Adam Bielański 1912 - 2016

  Prof. Adam Bielański był nauczycielem wielu pokoleń chemików. Jego pasja do nauki, chemii i fizyki, przeplatała się z wiedzą humanistyczną i entuzjazmem dla sztuki: architektury, malarstwa, ceramiki i muzyki. Prof. Adam Bielański był współtwórcą krakowskiej szkoły katalizy, autorem znakomitych książek akademickich w dziedzinie chemii nieorganicznej, chemii fizycznej i fizykochemii katalizatorów. Od 1982 roku pracownik naszego Instytutu.

 • 16.06.2016

  Konkurs na Prace Magisterską

  Regulamin konkursu o nagrodę im.Jerzego Habera (edycja druga – 2016)

 • 18.03.2016

  Polsko-Amerykański Most Innowacji PAMI

         W dniu 3 marca w Konsulacie Generalnym USA odbyło się spotkanie Rady Programowej Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji PAMI. Na spotkaniu Konsul Generalny Walter Braunohler podziękował członkom Rady za wkład wniesiony w organizacje PAMI 2015 i wręczył uczestnikom spotkania książkę „Awesomely Simple” Johna Spence. John Spence, który jest strategiem biznesu, gościł w Krakowie w ramach PAMI 2015. Po niezwykle udanej konferencji Rada Programowa PAMI planuje już następne spotkanie, które odbędzie się  w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce. Członkiem Rady Programowej PAMI  jest nasz pracownik dr hab. inż. Barbara Jachimska - członek Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.     Więcej informacji na temat PAMI można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/PAMIInnovationBridge, gdzie umieszczane są bieżące informacje oraz program konferencji, na które organizatorzy PAMI już teraz serdecznie...