Aktualności

Z przykrością informujemy, że zmarł prof. dr hab. Tadeusz Paryjczak związany zawodowo z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Profesor Paryjczak od 1993 r. był członkiem Polskiego Klubu Katalizy, od 2016 członkiem honorowym. Był wybitnym specjalistą z dziedziny katalizy i zielonej chemii. Jest autorem ponad 300 publikacji, 3 monografii w tym unikalnej pt. „Gass Chromatography in Adsorption and Catalysis” wydanej dwukrotnie przez Horwood-Willey i PWN. Współautor wielu patentów, promotor kilkudziesięciu prac doktorskich.

Sylwetkę Profesora przybliża strona PKK "Zasłużeni dla katalizy"   http://www.ik-pan.krakow.pl/Paryjczak-Tadeusz.761+M54a708de802.0.html

Zarząd Polskiego Klubu Katalizy składa wyrazy współczucia bliskim.

 

 

 

==========================================================

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Andrzeja Machockiego, pracownika UMCS w Lublinie.
Profesor Machocki od 1993 r. był członkiem Polskiego Klubu Katalizy.

 Zarząd PKK składa wszystkim bliskim wyrazy współczucia.

 

 https://www.umcs.pl/pl/slownik-biograficzny-absolwentow-umcs,6372,andrzej,18582.chtm

 

=================================================================

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU KATALIZY

Zarząd Polski Klub Katalizy ogłasza, że:

NAJLEPSZĄ PRACĄ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU KATALIZY, OBRONIONĄ W LATACH 2017 i 2018

uznana została rozprawa doktorska
pana dr ŁUKASZA  WOLSKIEGO
zatytułowana "Katalizatory zawierające Zn, Nb, Cu, Au dla procesów utleniania wybranych związków organicznych"
praca wykonana pod opieką prof. dr hab. Marii Ziółek, z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

WYRÓŻNIENIA otrzymują:

1) pani dr SOBAŃSKA KAMILA za rozprawę doktorską zatytułowaną
"Reaktywne formy tlenu w układach heterogenicznych - oddziaływanie H2O2 z powierzchnią amorficznych tlenków metali przejściowych grup IV i V"
praca wykonana pod opieką prof. dra hab. Zbigniewa Sojki, z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

2) pan dr ALSALAHI WALEED  za rozprawę doktorską zatytułowaną
"Rhodium catalyzed hydroformylation under environmentally friendly conditions"
praca wykonana pod opieką prof. dr hab. Anny Trzeciak, z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

3) pani dr WIŚNIEWSKA JOANNA za rozprawę doktorską zatytułowaną
"Katalizatory platynowo-srebrowe na nośnikach krzemionkowych i metalokrzemianowych - preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w reakcjach utleniania"
praca wykonana pod opieką prof. dr hab. Marii Ziółek, z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zwycięzcy i wyróżnionym GRATULUJEMY.

Zarząd Polskiego Klubu Ka

 

 

==========================================================================================

20-22 marca 2019 r. odbędzie się 51 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne. Rozpoczęcie obrad 20 marca o godz. 9.00 w audytorium Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Niezapominajek 8.

Szczegółowe informacje:

http://www.ik-pan.krakow.pl/XLIX-Ogolnopolskie-Kolokwium-Katalityczne

 

 

========================================================================================

KONKURS   ‘The EFCATS young generation catalysis challenge’

Nasza reprezentantka Katarzyna Adamska (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław) znalazła się w zwycięskiej drużynie konkursu Young Scientist Contest, organizowanego przez EFCATS w Wageningen (lipiec 2018). Zadaniem, każdej z sześciu biorących udział w konkursie międzynarodowych grup, było opracowanie propozycji badań, koncentrujących się na zapewnieniu zrównoważonej dostawy żywności/ paszy /paliw /materiałów dla przyszłego społeczeństwa.

https://efcats.org/Activities/EFCATS+Young+Scientist+Contest.html

GRATULUJEMY