InterDokMed - AKTUALNOŚCI
2018/2019


 • Zajęcia w STYCZNIU (4, 11 18, 25) odbywają się według następującego planu:

  9.00-10.30    Wykład kierunkowy "Farmakologia chorób cywilizacyjnych"                      
  10.45-12.15   Wykład kierunkowy "Fizyka w pigułce"
  12.30-13.10    Seminarium doktoranckie
                     

 • Zajęcia w GRUDNIU (7, 14, 21) odbywają się według następującego planu:

  11.00-12.30    Wykład kierunkowy "Farmakologia chorób cywilizacyjnych"                      
  12.45-13.35    Seminarium doktoranckie
  14.00-16.00   Wykład kierunkowy "Fizyka w pigułce"


 • Wykłady "Farmakologia chorób cywilizacyjnych" rozpoczynamy w dniu 7 grudnia o godz. 11.00

 • Wykłady "Fizyka w pigułce" rozpoczynamy w dniu 7 grudnia o godz. 14.00 (w dniach 7.12, 14.12, 21.12 wykłady będą się rozpoczynać o godz. 14.00 i będą trwać do godz. 16.00 - w ten sposób zostanie zrealizowanych 8h planowanych zajęć)
 • Formy podziękowań

  XY dziękuje za stypendium naukowe w ramach projektu numer POWR.03.02.00-00-I013/16
  XY acknowledges the fellowship with the project  no. POWR.03.02.00-00-I013/16


  XY dziękuje za dofinansowanie w ramach projektu InterDokMed numer POWR.03.02.00-00-I013/16
  XY acknowledges the support of InterDokMed project  no. POWR.03.02.00-00-I013/16 


 • W dniu 2 listopada 2018 r. NIE MA ZAJĘĆ

 • W dniu 26.10.2018 r. nie odbędzie się wykład prof. Sierżęgi z cyklu "Choroby cywilizacyjnie", z godz. 13.30 .
  Nowy termin wykładu 9.11.2018 r. godz. 15.00

 • Zajęcia w roku akademickim 2018/2019 rozpoczynamy 5 października (piątek)

 • Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego odbędzie się 10 października 2018 r. (środa)

 • Zajęcia w roku akademickim 2018/2019 odbywają się według następującego planu:

  10.00-11.30    Wykład kierunkowy "Chemia w pigułce" (5.10-23.11.2018)
                          Wykład kierunkowy "Fizyka w pigułce" (30.11.2018-25.01.2019)
  12.00-12.50    Seminarium doktoranckie
  13.30-15.00    Wykład kierunkowy "Choroby cywilizacyjne" (5.10-30.11.2018)
                          Wykład kierunkowy "Farmakologia chorób cywilizacyjnych" (7.12.2018-25.01.2019)


 • Organizacja roku akademickiego 2018/2019 [PDF]


  2017/2018

 • Warsztaty stacjonarne z nauk translacyjnych odbędą się
  w dniach 22-24 czerwca 2018 r.
  w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
  według następującego planu [plan warsztatów]

 • Zajęcia w roku 2017/2018 odbywają się według następującego planu:

  8.45-10.15      Wykład kierunkowy "Chemia w pigułce" (8x1,5h 2 marca - 27 kwietnia)
                         Wykład kierunkowy "Fizyka w pigułce" (7x1,5h 4 maja - 15 czerwca)
  10.30-12.00    Statystyka (30h 2 marca - 15 czerwca)
  12.15-13.00    Seminarium doktoranckie (15h 2 marca - 15 czerwca)
  13.45-15.15    Wykład kierunkowy "Choroby cywilizacyjne" (7x1,5h 2 marca - 20 kwietnia)
                          Wykład kierunkowy "Farmakologia chorób cywilizacyjnych" (7x1,5h 27 kwietnia-15 czerwca)
 • Treść podziękowań (do umieszczenia w abstraktach, publikacjach, wydawnictwach)

  XY dziękuje za dofinansowanie w ramach projektu InterDokMed numer POWR.03.02.00-00-I013/16
  XY acknowledges the support of InterDokMed project  no. POWR.03.02.00-00-I013/16


 • Warsztaty z nauk translacyjnych odbędą się w dniach 22-24 czerwca 2018 r.

 • 5.02.2018 - Wyniki rozmów kwalifikacyjnych kandydatów do InterDokMed [wyniki]

 • 29-30.01.2018 - Planowe rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do InterDokMed [rozpis rozmów].

 • Skład komisji rekrutacyjnej do II naboru [plik]

 • Zakończono nabór dokumentacji od kandydatów do InterDokMed (II nabór - limit przyjęć 15 osób).

 • 22.01.2018 - Zakończono nabór dokumentacji od kandydatów do InterDokMed (II nabór - limit przyjęć 15 osób).

 • 27.11.2017 - Rozpoczęto nabór dokumentacji od kandydatów do InterDokMed (II nabór - limit przyjęć 15 osób).

 • 27.11.2017 - Rozstrzygnięto konkurs na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich możliwych do realizacji w ramach InterDokMed - skierowany do SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK PARTNERSKICH. Lista tematów pod adresem [lista tematów zakwalifikowanych do II naboru].

 • 18.10.2017 - Ogłoszono konkurs na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich możliwych do realizacji w ramach InterDokMed - skierowany do SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK PARTNERSKICH.

  Rada Programowa, Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed ogłasza nabór na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich możliwych do realizacji w ramach tych studiów  (informacje poniżej), przewidzianych do realizacji w ramach II naboru.

  Zgłoszony temat powinien wpisywać się w tematykę badawczą ŚSD InterDokMed „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej”. Temat powinien być realizowany pod opieką dwóch opiekunów naukowych/promotorów reprezentujących różne jednostki i różne dyscypliny naukowe, przy czym jedna z dyscyplin jest dyscypliną wiodącą (za dyscyplinę wiodącą uznaję się tę, w którą osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wnosi większy wkład naukowy). Zwracamy szczególna uwagę na fakt, że realizacja tematu powinna zakończyć się obroną pracy doktorskiej w ciągu 4 lat.

  Propozycje tematów, w postaci wypełnionego Załącznika 1, należy złożyć do dnia 17 listopada 2017 r.:

  - wersję elektroniczną należy przesłać na adres ncdokmed(at)cyf-kr.edu.pl

  - podpisaną wersję papierową należy złożyć w jednostek partnerskich:

  • w IKiFP PAN – u Pani Aleksandry Niedzielskiej/Magdalena Wieciech-Figura
  • w IF PAN – u Pani prof. dr hab. Agnieszki Basty-Kaim
  • w IFJ PAN – u Pani prof. dr hab. Małgorzaty Lekkiej
  • w WCh UJ – u Pani prof. dr hab. Grażyny Stochel
  • w WL UJ CM – u Pana prof. dr hab. Rafała Olszaneckiego

 • 03.10.2017 - Na stronie zamieszczono Regulamin oraz wniosek przyznawania stypendium InterDokMed.

 • 29.09.2017 - Uroczystość rozpoczęcia studiów (wspólna dla wszystkich jednostek) odbędzie się 12 października 2017 r., o godz. 12.00 w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (ul.Niezapominajek 8, 30-239 Kraków)

 • 29.09.2017 - Zajęcia w semestrze zimowym 2017/2018 ograniczają się wyłącznie do samodzielnej pracy naukowej pod kierownictwem opiekunów i zajęć z języka angielskiego (30h/semestr), realizowanych w jednostkach partnerskich - szczegóły u koordynatorów. Pozostałe zajęcia (dydaktyka, statystyka, wykłady, seminarium) będą realizowane w II semestrze w piątki w godz. 8.30-17.00 w IKiFP PAN.

 • 29.09.2017 - Ogłoszono wyniki I rekrutacji InterDokMed.

 • 19.09.2017 - Ogłoszono harmonogram pierwszej rekrutacji na InterDokMed w dniach 25-27.09.2017.

 • 31.5.2017 - Rozstrzygnięto konkurs na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich możliwych do realizacji w ramach InterDokMed
  • Lista tematów zakwalifikowanych do finansowania w ramach InteDokMed.

 • Nasz projekt Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed otrzymał dofinansowanie z NCBR w ramach konkursu nr POWR.03.02.00-IP.08.00-DOK/16, Działania 3.2 Studia doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (w ramach projektu każda z pięciu jednostek partnerskich podejmie się kształcenia 10 doktorantów, w ramach interdyscyplinarnych projektów naukowych).