InterDokMed - AKTUALNOŚCI • Formy podziękowań

  XY dziękuje za stypendium naukowe w ramach projektu numer POWR.03.02.00-00-I013/16
  XY acknowledges the fellowship with the project  no. POWR.03.02.00-00-I013/16


  XY dziękuje za dofinansowanie w ramach projektu InterDokMed numer POWR.03.02.00-00-I013/16
  XY acknowledges the support of InterDokMed project  no. POWR.03.02.00-00-I013/16  • Termin składania sprawozdań z działalności naukowo-badawczej z roku akademickiego 2018/2019 - do 15 września 2019 r.
  [wzór sprawozdania rocznego] [tabela deklaracji realizacji przedmiotów] [spis dorobku naukowego]

  pkt.4d Programu studiów: "Do rozliczenia roku doktorant jest zobligowany do złożenia do dnia 15 września danego roku akademickiego, do kierownika ŚSD sprawozdania merytorycznego z określeniem stopnia zaawansowania pracy i ze wskazaniem interdyscyplinarności prowadzonych badań naukowych będących przedmiotem rozprawy doktorskiej"
 • Termin składania wniosków o stypendium naukowe z projektu PO WER - do 15 października 2019 r.
  [wniosek stypendialny]


  2019/2020

 • Zajęcia w semestrze letnim 2019/2020 odbywać się będą w piątek w IKiFP PAN, ul. Niezapominajek 8, według następującego harmonogramu:

  9.00-10.30    Seminarium doktoranckie     

                        Bioetyka

                        Filozofia przyrody