InterDokMed - AKTUALNOŚCI

2019/2020

 • Zajęcia w semestrze letnim 2019/2020 odbywać się będą według następującego harmonogramu:   

  Seminarium doktoranckie - (25.10, 6.12, 11.03, 18.03, 25.03, 17.04, 8.05, 5.06) - godz. 11.00

  Filozofia przyrody - prof. dr hab. Sebastian Kołodziejczyk - 11.03, 18.03, 25.03 - godz. 14.30


  Bioetyka
    dr Zbigniew Zalewski (18 października i 25 października) - ZREALIZOWANE

  NCN - Szkolenie dla wnioskodawców (18.11.2019) - ZREALIZOWANE


 • Formy podziękowań

  XY dziękuje za stypendium naukowe w ramach projektu numer POWR.03.02.00-00-I013/16
  XY acknowledges the fellowship with the project  no. POWR.03.02.00-00-I013/16


  XY dziękuje za dofinansowanie w ramach projektu InterDokMed numer POWR.03.02.00-00-I013/16
  XY acknowledges the support of InterDokMed project  no. POWR.03.02.00-00-I013/16