abstract country developing dissertation academic writing for graduate students pdf swales buy book review reflective journal assignment dissertation explicative sur caligula payn for writing eassays business plan for home based bakery

InterDokMed - AKTUALNOŚCI

W roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia w ramach InterDokMed odbywają się trybie zdalnym w aplikacji Teams

Zajęcia w semestrze letnim 2020/2021:

 • Seminarium doktoranckie

  W NAJBLIŻSZYM MIESIĄCU • 17 marca 2021

  Michał Glanowski (IKiFP PAN) -
    Modelowanie mechanizmów reakcji dehydrogenaz 3-ketosteroidowych
  Wojciech Snoch (IKiFP PAN) - Synteza i charakterystyka nowych estrów cukrowych na bazie bakteryjnych polihydroksyalkanianów i badanie ich właściwości biologicznych
  Judyta Jabłońska (IF PAN) - Analiza modeli uczenia się ze wzmocnieniem w zadaniu probabilistycznego odwrócenia
  Magdalena Pietruszewska (WCh UJ) - Analiza spektroskopowa struktury molekularnej wybranych komórek krwi organizmu żywego w infekcji wirusem Epsteina-Barr (EBV)

 • 31 marca 2021

  Wojciech Pietruś (IF PAN) – Rola i znaczenie fluoru w racjonalnym projektowaniu leków
  Bartosz Kłębowski (IFJ PAN) –
  Nanocząstki złota, platyny i palladu oraz ich dwu oraz trójskładnikowe nanokompleksy jako potencjalne radiouczulacze w modelu in vitro radioterapii protonowej
  Kinga Jeleń (IFJ PAN) –
  Wspomaganie decyzji w spersonalizowanej radioterapii protonowej w oparciu o modelowanie radiobiologiczne
  Katarzyna Sitarz (CM UJ) –
  Zmiany genetyczne i epigenetyczne, a zmiany fenotypowe komórek nabłonka szyjki macicy związane z infekcją wysokoonkogennymi HPV w procesie transformacji nowotworowej – interdyscyplinarne badania z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej


  ZAPOWIADANE


 • 14 kwietnia 2021

  Malwina Birczyńska-Zych (WL UJ CM)
  Katarzyna Derszniak (WCh UJ)
  Natalia Łopuszyńska (IF PAN)
  Emilia Kuźniak-Glanowska (WCh UJ)

 • 28 kwietnia 2021

  Ilona Gurgul (WCh UJ)
  Anna Wądołek (WCh UJ)
  Wojciech Pajerski (WCh UJ)
  Tomasz Zieliński (IFJ PAN)

 • 12 maja 2021

  Adrianna Sławińska (IKiFP PAN)
  Joanna Bogacka (IF PAN)
  Monika Herian (IF PAN)
  Agnieszka Kurek (IKiFP PAN)

 • 26 maja 2021

  Klaudia Kwiecińska (WCh UJ)
  Olga Kaczmarczyk (WL UJ CM)
  Łukasz Ścibik (WL UJ CM)
  Agnieszka Stempniewicz (WL UJ CM)

 • 2 czerwca 2021

  Monika Kujdowicz (WL UJ CM)
  Katarzyna Chorązka (IF PAN)
  Karolina Karnas (WCh UJ)
  Małgorzata Maraj (WL UJ CM)

 • 9 czerwca 2021

  Justyna Kocik (WCh UJ)
  Ewelina Bik (WCh UJ)
  Magdalena Świądro (WCh UJ)
  Anna Kierońska-Rudek (WL UJ CM)

 • 16 czerwca 2021

  Patrycja Wójcik (IKiFP PAN)
  Justyna Prajsnar (IKiFP PAN)
  Beata Strach (WL UJ CM)


  ODBYTE

 • 3 lutego 2021

  Katarzyna Haraźna
  (IKiFP PAN) - Nowe sfunkcjonalizowane bakteryjne biopoliestry przeznaczone do zastosowań w implantologii oraz dermatologii
  Agnieszka Gibała
  (WL UJ CM) - Innowacyjne metody zwalczania biofilmu tworzonego przez patogeny powodujące zakażenia zatok nosowych.
  Przemek Danek (IF PAN) - Interakcje nowych atypowych neuroleptyków z cytochromem P450.
  Anna Radlicka (IF PAN) - Zaburzenia ruchowe i poza ruchowe u myszy z postępującą utratą neuronów dopaminergicznych.

 • 13 stycznia 2021

  Paulina Komorek (IKiFP PAN) - Stabilność konformacyjna układów białkowych na granicy międzyfazowej ciało stałe/ciecz.
  Andrzej Kubiak
  (IFJ PAN) - Związek między lekoopornością a właściwościami mechanicznymi komórek raka prostaty.
  Natalia Bryniarska
  (IF PAN) - Ocena udziału mechanizmów neuroimmunologicznych w procesach niedokrwienia mózgu.

 • 16 grudnia 2020

  Magdalena Garbacz
  (IFJ PAN) - Martwice popromienne u pacjentów onkologicznych - czy jest związek między liniowym przekazem energii lub/i dawką biologiczną a miejscem martwicy
  Jakub Baran
  (IFJ PAN) - Innowacyjna pozytronowa tomografia emisyjna do pomiaru zasięgu wiązki w radioterapii protonowej
  Konrad Skowron
  (IFJ PAN) - Badania właściwości warstwy nanokrystalicznej uzyskanej metodami silnego odkształcenia plastycznego w metalach i stopach do zastosowań biomedycznych

 • Formy podziękowań

  XY dziękuje za stypendium naukowe w ramach projektu numer POWR.03.02.00-00-I013/16

  XY acknowledges the fellowship with the project POWR.03.02.00-00-I013/16

  XY dziękuje za dofinansowanie w ramach projektu InterDokMed numer POWR.03.02.00-00-I013/16

  XY acknowledges the support of InterDokMed project  no. POWR.03.02.00-00-I013/16