Na skróty

Przypomnienie hasła

Uchwała nr 10/108/2019 Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 września 2019 w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora [wersja PDF]

Zasady przyznawania wyróżnień prac doktorskich w IKiFP PAN [wersja PDF]

Zarządzenie 11/2016 z dnia 6 września 2016 w sprawie nagród dla autorów rozpraw doktorskich wyróżnionych przez Radę Naukową IKiFP PAN [wersja PDF]