Zasady przyznawania wyróżnień prac doktorskich w IKiFP PAN [wersja DOC]

Zarządzenie 11/2016 z dnia 6 września 2016 w sprawie nagród dla autorów rozpraw doktorskich wyróżnionych przez Radę Naukową IKiFP PAN [wersja PDF]