Aparatura do badań powierzchni ciał stałych litych i proszkowych w warunkach ultra wysokiej próżni (UHV)

Instrument: Aparatura do badań powierzchni ciał stałych litych i proszkowych w warunkach ultra wysokiej próżni (UHV).

Lokalizacja: laboratorium 060

Wyposażenie:

 • układ do epitaksji z wiązek molekularnych (MBE);
 • spektroskopia fotoelektronów (XPS);
 • mikroskopia ze skanującą sondą (SPM:STM/AFM);
 • dyfrakcja niskoenergetycznych elektronów (LEED/AES);
 • temperaturowo programowalna desorpcja (TPD); (RGA SRS 200);
 • chłodzenie/grzanie próbek w zakresie 100 K - 2000 K;
 • bombardowanie i trawienie jonowe;
 • analizator gazów resztkowych (RGA);
 • system dozowania gazów;
 • wysokociśnieniowy reaktor katalityczny;
 • próżnia bazowa < 1*10-10 mbar.


Osoby kontaktowe:
dr hab. Jacek Gurgul tel. +48 12 6395 116
dr Robert Socha tel. +48 12 6395 116
dr Ewa Madej tel. +48 12 6395 165
dr hab. Nika Spiridis, prof. IKiFP PAN tel. +48 12 6395 165

Zasady dostępu: Pomiary wykonywane przez osoby kontaktowe.