Analizator wielkości cząstek Beckman Coulter Inc. LS 13 320

Instrument: Analizator wielkości cząstek LS 13 320 firmy Beckman Coulter Inc.

Lokalizacja: laboratorium 124

Informacje ogólne:

Beckman Coulter LS 13 320 mierzy rozkład wielkości cząstek zawieszonych w cieczy lub w postaci suchego proszku, stosując zasady rozpraszania światła.
Badanie rozkładu wielkości cząstek metodą ugięcia światła laserowego wykorzystuje fakt, że padający na cząstkę promień światła zostaje rozproszony tworząc charakterystyczny, symetryczny obraz.
Na podstawie otrzymanego w czasie pomiaru obrazu rozproszenia światłą, można wyznaczyć rozkład wielkości cząstek. Zakres pomiarowy urządzenia wynosi od 0,017 μm do 2000 μm.

Osoba kontaktowa:
dr inż. Paulina Żeliszewska tel.+48 12 6395 129
dr Marta Sadowska tel.;+48 12 6395 122
dr hab. Małgorzata Nattich Rak tel.+48 12 6395 122

Zasady dostępu: Aparatura dostępna po przeszkoleniu użytkownika i pod nadzorem zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem pracy.