Analizator CHNS/O Thermo Fisher Scientific

Instrument: Analizator CHNS/O Thermo Fisher Scientific

Lokalizacja: laboratorium 111

Informacja ogólna:

Aparat do analizy zawartości pierwiastków CHNS lub O.

Wyposażenie:

  • zestaw komputerowy z programem do analizy wyników pomiarów

Osoby kontaktowe:
mgr Bogna Daria Napruszewska tel. +48 12 6395 112
dr inż. Robert Karcz tel. 12 6395 164

Zasady dostępu: Aparatura dostępna po przeszkoleniu i pod nadzorem, według grafiku pracy.