Aparatura do oceny właściwości pianotwórczych i stabilności pian ciekłych Anton Paar

Aparatura: Aparatura do oceny właściwości pianotwórczych roztworów oraz stabilności uzyskanych pian ciekłych - Anton Paar

Lokalizacja: laboratorium  130

Informacje ogólne:

Sterowana komputerowo aparatura oparta o pomiar zmian wysokości słupa piany.

Osoba kontaktowa: dr Marcel Krzan tel. +48 12 6395 131

Zasady dostępu: Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.