Aparatura do oceny właściwości pianotwórczych roztworów oraz stabilności uzyskanych pian ciekłych - Anton Paar- zasady dostępu

Instrument: Aparatura do oceny właściwości pianotwórczych roztworów oraz stabilności uzyskanych pian ciekłych - Anton Paar

Lokalizacja: laboratorium  126

Sterowana komputerowo aparatura oparta o pomiar zmian wysokości słupa piany.

 

Osoba kontaktowa:

Dr Marcel Krzan
tel. 12 6395 125

Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.