Aparatura do oczyszczania roztworów wodnych z zanieczyszczeń o wysokiej aktywności powierzchniowej - zasady dostępu

Instrument: Aparatura do oczyszczania roztworów wodnych z zanieczyszczeń o wysokiej aktywności powierzchniowej

Lokalizacja: laboratorium  303

Automatyczna aparatura pozwalająca to na oczyszczenie roztworów surfaktantów ze śladowych zanieczyszczeń powierzchniowo-aktywnych. Objętość oczyszczanego roztworu 380 - 470 ml.

 

Osoba kontaktowa:

Dr Marcel Krzan
tel. 12 6395 125

Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.