Aparatura do pomiaru emisji akustycznej

Instrument: Aparatura do pomiaru emisji akustycznej

Lokalizacja: laboratorium 015

Informacja ogólna:

Układ „własnej” konstrukcji złożony z kontaktowych czujników piezoelektrycznych (Physical Acoustic Corporation, Olympus-Panametrics, Vallen), wzmacniacza akustycznego z filtrami częstotliwościowymi 50, 100, 500 i 1000 kHz, karty analogowo-cyfrowej PCI9812 (Adlink Technology Inc.) oraz komputera. Możliwość jednoczesnego pomiaru 2 obiektów na dwóch niezależnych kanałach. Wymiary obiektów uzależniony są od właściwości tłumiących dźwięk materiału z którego zbudowany jest badany obiekt – np. w przypadku drewna do 30 cm. Zasilanie sieciowe 230 V.

Osoba kontaktowa: dr Marcin Strojecki tel. +48 12 6395 119

Zasada dostępu: Układ dostępny po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem.