Aparatura

 • Chromatograf cieczowy FPLC AKTApurifier UPC 10 z detektorem UPC-900 i kolektorem frakcji (umieszczony w komorze beztlenowej)
 • Chromatograf GE AKTA Start
 • Chromatograf cieczowy z detektorem DAD i detekcją masową Agilent 1100 VL LC-MS  (jonizacja ESI i APCI)
 • Chromatograf cieczowy UHPLC Agilent 1290 Infinity z detektorem 6460 Triple Quad MS
 • Spektrofotometr UV/VIS Shimadzu PC2101 z termostatowaniem Peltiera.
 • Spektrometr UV/Vis Lambda 25 Perkin Elmer z termostatowaniem Peltiera
 • Komora rękawicowa do pracy w warunkach beztlenowych
 • Fermenter hodowlany 7 l
 • Autoklaw Tuttnauer D-line 5075 ELV
 • Aparat do elektroforezy białek BioRad Mini-Protean
 • Zestaw do ekstrakcji ciecz-ciało stałe (Solid Phase Extraction – Baker)
 • Inkubator z wytrząsaniem New Brunswick Excella E24R
 • Wirówka preparatywna Hettich RotoSilenta 630 RS - 6 x 1 l
 • Wirówka wysokoobrotowa Hermle Z36HK 
 • Klaster obliczeniowy składające się z ponad 200 rdzeni CPU i 6 rdzeni GPU (NVIDIA CUDA GPU)
 • Programy kwantowo-chemiczne: Gaussian 09, Jaguar, Molcas
 • Programy do symulacji klasycznych: Amber, NAMD2, AutoDock, Modeller