Aparatura

 • Chromatograf cieczowy GE AKTA Start

 • Spektrofotometr UV-vis Shimadzu UV-1280 z termostatowaniem Peltiera umieszcozny w komorze beztlenowej

 • Spektrofotometr UV-vis Shimadzu UV-2700 z termostatowaniem Peltiera i przystawką do pomiarów stopped-flow RX 2000 Photophysics

 • Spektrometr UV/Vis Lambda 25 Perkin Elmer z termostatowaniem Peltiera

 • Spektrofotometryczny czytnik mikropłytek BioTek Epoch

 • Komora rękawicowa do pracy w warunkach beztlenowych

 • Mikroskop Olympus SZX10

 • Inkubator z wytrząsaniem New Brunswick Excella E24R

 • Dwa inkubatory szafkowe z wytrząsaniem LabCampanion (ISS-4075R)

 • Laboratoryjny homogenizator wysokociśnieniowy EmulsiFlex-C3 (Avestin)

 • Aparat do elektroforezy białek BioRad Mini-Protean

 • Zestaw do minielektroforezy horyzontalnej SUBMINI

 • Termocyklery do PCR w czasie rzeczywistym CFX Connect (Bio-Rad)

 • Zestaw do ekstrakcji ciecz-ciało stałe (Solid Phase Extraction – Baker)

 • Wirówka preparatywna Hettich RotoSilenta 630 RS - 6 x 1 l

 • Wirówka wysokoobrotowa Hermle Z36HK 

 • Zamrażarka głębokiego mrożenia Platinium Next 340v4 -86°C (ALS)

 • Klaster obliczeniowy składające się z ponad 200 rdzeni CPU i 6 rdzeni GPU (NVIDIA CUDA GPU)

 • Programy kwantowo-chemiczne: Gaussian 09, Molcas

 • Programy do symulacji klasycznych: Amber, NAMD2, AutoDock, Modeller

 • Pakiet oprogramowania Dynochem do modelowania i skalowania bioprocesów (Scale-Up Systems)