Z przykrością informujemy, że zmarł prof. dr hab. Tadeusz Paryjczak związany zawodowo z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Profesor Paryjczak od 1993 r. był członkiem Polskiego Klubu Katalizy, od 2016 członkiem honorowym. Był wybitnym specjalistą z dziedziny katalizy i zielonej chemii. Jest autorem ponad 300 publikacji, 3 monografii w tym unikalnej pt. „Gass Chromatography in Adsorption and Catalysis” wydanej dwukrotnie przez Horwood-Willey i PWN. Współautor wielu patentów, promotor kilkudziesięciu prac doktorskich.

Sylwetkę Profesora przybliża strona PKK "Zasłużeni dla katalizy"   http://www.ik-pan.krakow.pl/Paryjczak-Tadeusz.761+M54a708de802.0.html

Zarząd Polskiego Klubu Katalizy składa wyrazy współczucia bliskim.

 

==========================================================

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Andrzeja Machockiego, pracownika UMCS w Lublinie.
Profesor Machocki od 1993 r. był członkiem Polskiego Klubu Katalizy.

 Zarząd PKK składa wszystkim bliskim wyrazy współczucia.

 

 https://www.umcs.pl/pl/slownik-biograficzny-absolwentow-umcs,6372,andrzej,18582.chtm

 

=================================================================

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU KATALIZY

Zarząd Polski Klub Katalizy ogłasza, że:

NAJLEPSZĄ PRACĄ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU KATALIZY, OBRONIONĄ W LATACH 2017 i 2018

uznana została rozprawa doktorska
pana dr ŁUKASZA  WOLSKIEGO
zatytułowana "Katalizatory zawierające Zn, Nb, Cu, Au dla procesów utleniania wybranych związków organicznych"
praca wykonana pod opieką prof. dr hab. Marii Ziółek, z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

WYRÓŻNIENIA otrzymują:

1) pani dr SOBAŃSKA KAMILA za rozprawę doktorską zatytułowaną
"Reaktywne formy tlenu w układach heterogenicznych - oddziaływanie H2O2 z powierzchnią amorficznych tlenków metali przejściowych grup IV i V"
praca wykonana pod opieką prof. dra hab. Zbigniewa Sojki, z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

2) pan dr ALSALAHI WALEED  za rozprawę doktorską zatytułowaną
"Rhodium catalyzed hydroformylation under environmentally friendly conditions"
praca wykonana pod opieką prof. dr hab. Anny Trzeciak, z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

3) pani dr WIŚNIEWSKA JOANNA za rozprawę doktorską zatytułowaną
"Katalizatory platynowo-srebrowe na nośnikach krzemionkowych i metalokrzemianowych - preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w reakcjach utleniania"
praca wykonana pod opieką prof. dr hab. Marii Ziółek, z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zwycięzcy i wyróżnionym GRATULUJEMY.

Zarząd Polskiego Klubu Katalizy

==========================================================================================

20-22 marca 2019 r. odbędzie się 51 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne. Rozpoczęcie obrad 20 marca o godz. 9.00 w audytorium Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Niezapominajek 8.

Szczegółowe informacje:

http://www.ik-pan.krakow.pl/XLIX-Ogolnopolskie-Kolokwium-Katalityczne

 

========================================================================================

KONKURS   ‘The EFCATS young generation catalysis challenge’

Nasza reprezentantka Katarzyna Adamska (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław) znalazła się w zwycięskiej drużynie konkursu Young Scientist Contest, organizowanego przez EFCATS w Wageningen (lipiec 2018). Zadaniem, każdej z sześciu biorących udział w konkursie międzynarodowych grup, było opracowanie propozycji badań, koncentrujących się na zapewnieniu zrównoważonej dostawy żywności/ paszy /paliw /materiałów dla przyszłego społeczeństwa.

https://efcats.org/Activities/EFCATS+Young+Scientist+Contest.html

GRATULUJEMY

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU KATALIZY

Polski Klub Katalizy ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu katalizy, obronioną w latach 2017 i 2018.

Przy ocenie pracy brane będą pod uwagę następujące elementy:
- poziom naukowy,
- wkład w rozwój katalizy,
- wymierne efekty pracy doktorskiej (liczba publikacji oraz jakość czasopism w których są publikowane, zgłoszenia patentowe, wygłoszone referaty itp.),
- strona graficzna i edycyjna pracy.
 
Nagrodą w konkursie jest:
- nagroda finansowa w kwocie 1000 zł,
- komunikat na Ogólnopolskim Kolokwium Katalitycznym wraz z opłatą wpisowego.

Nagrodzona praca zostanie przedstawiona jako polska nominacja do europejskiego konkursu prac doktorskich z zakresu Katalizy, ogłoszonego przez EFCATS (pod warunkiem dostarczenia przez Autorkę /Autora merytorycznego streszczenia w języku angielskim).
 
Dokumentacja wymagana w konkursie (tylko wersja elektroniczna!):
- praca doktorska w wersji doc, PDF,
- list motywacyjny podkreślający wkład prezentowanych badań w dziedzinę katalizy,
- list rekomendujący od promotora,
- spis dorobku naukowego (publikacje, patenty, zgłoszenia patentowe, wystąpienia konferencyjne  - związane z tematyką pracy doktorskiej),
- kopia wypisu z Rady o wyróżnieniu (jeśli dotyczy)
- podpisany obowiązek informacyjny [PDF]
- podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych [PDF].


Termin przyjmowania zgłoszeń do 3 lutego 2019 r. (niedziela).
Dokumentację wymaganą w konkursie należy przesłać na adres mailowy sekretarza PKK dr Marcina Czerwenki (ncczerwe(at)cyf-kr.edu.pl)

Zarząd Polskiego Klubu Katalizy


========================================

ODSZEDŁ PROFESOR ADAM BIELAŃSKI

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr h.c. Adama Bielańskiego (14.12.1912-4.09.2016), członka honorowego Polskiego Klubu Katalizy, wybitnego nauczyciela wielu pokoleń chemików.

Ciągle trudno się nam pogodzić z tym, że profesora nie ma już wśród nas.

Odszedł WIELKI MISTRZ, człowiek mądry, uczciwy i szlachetny. Wspaniały naukowiec i nauczyciel. Posiadał wiedzę i doświadczenie, które przez wiele lat służyły każdemu z nas. jego talent organizatorski, pozytywne nastawienie i humor, wprowadzały zawsze pozytywną atmosferę w środowisku polskich katalityków.

Wszystko wokół się zmieniało, a On trwał. Irracjonalnie można było wierzyć, że tak będzie zawsze.

Niełatwo znaleźć słowa pociechy w tych trudnych dniach, możemy jedynie wyrazić nadziej, że czas złagodzi poczucie straty.

Zarząd Klubu Katalizy składa wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 16 września 2016 roku, o godzinie 14.00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

==========================================================================================

 NOWI  CZŁONKOWIE  HONOROWI

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Klubu Katalizy (PKK), z dnia 17.03.2016), nowymi członkami honorowymi PKK zostali:

1. prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Karpiński (em.prac. Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie)

3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Paryjczak (Politechnika Łódzka)

 Gratulujemy.

==========================================================================================

TYTUŁ HONORIS CAUSA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

DLA prof. dr hab. MAŁGORZATY WITKO

Uchwałą Senatu Politechniki Rzeszowskiej, w uznaniu wybitnych osiągnięć i dokonań dla rozwoju teoretycznych podstaw procesów katalitycznych, w tym zastosowaniu metod teoretycznych do projektowania katalizatorów o zadanych właściwościach, a także za wkład wniesiony w rozwój nauki polskiej, w szczególności za efektywną i nieocenioną pomoc w kształtowaniu środowiska naukowego i badawczego Politechniki Rzeszowskiej, Senat Politechniki Rzeszowskiej nadał Pani prof. dr hab. Małgorzacie Witko tytuł i godność doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej.

Uroczystość nadania tytułu odbyła się 18 lutego 2016 roku.

Gratulujemy.