09.11.2016

Konkurs na stanowisko adiunkta w zespole Nanostruktury Materii Miękkiej IKiFP PAN

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole Nanostruktury Materii Miękkiej IKiFP PAN

Badania naukowe, w których Kandydat/ka będzie uczestniczyć: dotyczą syntezy i charakteryzacji nanoczastek metalicznych oraz układów typu core-shell, powłok kompozytowych polimer/nanocząstki dla zastosowań w sensorach elektrochemicznych.


Szczegóły konkursu w załączonym pliku.