11.11.2017

10.11.2017 przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego GC z detektorami FID i TCD, wyposażonego w dozownik S/SL dla IKiFP PAN w Krakowie