20.11.2017

20.11.2017 KAT-271-2/2017 wynik przetargu nieograniczonego na dostawy energii elektrycznej dla IKiFP PAN w Krakowie