10.06.2020

Obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Kirpszy

W dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali audytoryjnej IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Kirpszy

 zatytułowanej: „Kinetyka i mechanizm dehydratacji izopropanolu na katalizatorach typu heteropolikwas - nośnik” (streszczenie)

Promotor:
dr hab. inż. Anna Micek-Ilnicka
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marta Radecka, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (recenzja)
prof. dr hab. Lucjan Chmielarz, Wydział Chemii UJ (recenzja)