05.11.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie Nanostruktury Materii Miękkiej

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie NANOSTRUKTURY MATERII MIĘKKIEJ.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póż. zm.), art. 89. Ust 4.

Kandydat będzie uczestniczył w badaniach prowadzonych w grupie NANOSTRUKTURY MATERII MIĘKKIEJ dotyczących syntezy oraz charakteryzacji nanocząstek metalicznych oraz układów typu core-shell do zastosowania w materiałach o właściwościach przewodzących oraz w sensorach elektrochemicznych.


W szczególności do obowiązków adiunkta należeć będzie:
•    Prowadzenie badań naukowych w zakresie syntezy i charakteryzacji nanocząstek metalicznych.
•    Wytwarzanie oraz charakteryzacja ścieżek przewodzących (m.in. metodami „screen printing” oraz „inkjet printing”)
•    Tworzenie kompozytowych filmów oraz ich charakteryzacja metodami elektrochemicznymi (woltamperometria cykliczna, spektroskopia impedancyjna).