03.09.2020

Oferta stypendium w projekcie Grieg w grupie "Badania nad dziedzictwem kultury"

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Badania nad dziedzictwem kultury” poszukuje doktorant/ka-stypendypysta/ka do pracy w projekcie Grieg-Craquelure pt. "Model obrazów ze spękaniami wspierający ustalenie racjonalnych wytycznych środowiskowych w muzeach”

Praca naukowa w ramach projektu NCN GRIEG-Craquelure nr decyzji DEC-2019/34/H/HS2/00581 zatytułowanego “Model obrazów ze spękaniami wspierający ustalenie racjonalnych wytycznych środowiskowych w muzeach”.

Do obowiązków Doktoranta będzie należeć:

·         określne eksperymentalne właściwości materiałów historycznych, zwłaszcza farb olejnych i podłoży zawierających białka. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę mechanizmu powodujące go kurczenie się różnych składników warstwy malarskiej

·         opracowanie fizycznego modelu obrazu pozwalającego na wyjaśnienie mechanizmu powstawania różnych typów krakelur w obrazach

·         analiza wpływu uszkodzeń nagromadzonych w obrazach w przeszłości na ich podatność na zmiany środowiskowe oraz analiza wpływu zabiegów konserwacyjnych na tą podatność

Nacisk na różne elementy projektu zależeć będzie od umiejętności i kwalifikacji kandydata.