10.06.2019

Seminarium instytutowe w dniu 12 czerwca 2019 (środa) o godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich na seminarium instytutowe w najbliższą środę 12 czerwca 2019, które odbędzie się o godzinie 9.00. Referat "Spektroskopowa ocena oddziaływania lek/nanonośnik metalu w warunkach modelowych" wygłosi Pani dr Natalia Piergies z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk.