07.05.2019

Seminarium doktoranckie w dniu 8 maja 2019 r. (środa) o godz. 10.30

Wpływ czasu adsorpcji na kinetykę powstawania kontaktu trójfazowego na powierzchni ciała stałego – mgr inż. Agata Wiertel-Pochopień (doktorantka dr hab. J. Zawały, prof. IKiFP)