19.07.2018

Rekrutacja na studia doktoranckie FCB

Od 1 października 2017 istnieje możliwość podjęcia studiów doktoranckich w IKiFP PAN w ramach Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB).

Studia te prowadzone są wspólnie przez Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS) Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (WIMiC) AGH, Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Fizyki Jądrowej (IFJ) im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.

Rekrutacja uzupełniająca na studia doktoranckie FCB odbędzie się w dniach 13 i 14 września 2018 w pawilonie D-10, WFiIS AGH, ul. Reymonta 19, w Krakowie. Stosowne dokumenty należy składać do dnia 10 września 2018 w p. 328, w pawilonie D-10, ul. Reymonta 19, Kraków.

Do obsadzenia jest 7 miejsc, które zostaną przydzielone na podstawie pozycji na liście rankingowej.

 

Lista tematów prac doktorskich zgłoszonych na rekrutację uzupełniającą FCB przez pracowników IKiFP PAN