06.01.2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna.

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna.

Kandydat będzie uczestniczył w badaniach prowadzonych w grupie Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna dotyczących mechanizmów reakcji katalizowanych przez enzymy pochodzące z fakultatywnie beztlenowych bakterii. W szczególności będą to enzymy pochodzące z bakterii Sterolibacterium denitrificans, Aromatoleum aromaticum i Thauera aromatica. Zakres prac będzie dotyczył zarówno badań eksperymentalnych, takich jak hodowla bakterii w warunkach beztlenowych, izolacja enzymów i ich biochemiczna charakterystyka, badania kinetyczne (metodą steady-state i stopped-flow), testy reaktorowe i inżynieria reakcyjna, jak i teoretycznych, takich jak symulacje metodami dynamiki molekularnej struktury kompleksów enzym-substrat, parametryzacja kofaktorów metalicznych metodami chemii kwantowej i testowanie otrzymanych parametrów w symulacjach MD oraz obliczeniach metodą QM:MM czy modelowanie homologiczne. Od kandydata będzie oczekiwana również samodzielna aktywność w zakresie rozwijania tematyki badawczej w dziedzinie enzymologii.