24.01.2020

Dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN laureatką konkursu sieci Solar-Driven Chemistry

Narodowe Centrum Nauki (NCN) 16.02.2020 poinformowało, że nasz pracownik - dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik,prof. IKiFP PAN, znalazła się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć Solar-Driven Chemistry.

Wspólnie z partnerami z Finlandii i Francji zrealizuje projekt "Procesy wywoływane światłem słonecznym dla fotochemicznej konwersji metanu".

Tematyka konkursu skupiała się wokół zagadnień związanych z transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego. W konkursie złożonych zostało 47 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 4,6 mln euro otrzymało 6 projektów.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w komunikacie na stronie NCN.