12.12.2019

PROM - Konkurs o stypendia na sfinansowanie kosztów krótkoterminowych staży doktorantom IKiFP PAN

 

Program PROM międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

W ramach realizacji projektu „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”(nr umowy: PPI/PRO/2019/1/00021/U/00001) ogłaszamy konkurs: 

Konkurs o stypendia na sfinansowanie kosztów krótkoterminowych staży w zagranicznych jednostkach badawczych doktorantom Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 Serdecznie zapraszamy do składania wniosków do dnia  31.01.2020 do godz. 15.00  w sekretariacie IKiFP PAN.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Tomasz Borowski

Kierownik Projektu

 

Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, nr umowy: PPI/PRO/2019/1/00021/U/00001