03.07.2020

KAT-271-6/2020 przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa prototypu modułu biorafinerii (...) dla IKiFP PAN w Krakowie