08.06.2020

Oferta pracy w projekcie badawczym (doktorant)

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Adsorpcja” mieszcząca się na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie