16.11.2020

Semiarium doktoranckie MSD

Wykład popularnonaukowy "Efekt Dunninga-Krugera,

czyli nie wiem, nie znam się,  ale się wypowiem - paliwem pseudonaukowych teorii spiskowych"

wygłosi doktorant MSD mgr Mariusz Borkowski w trybie on-line w środę 18.11.20 o godz. 11:00.

Spotkanie będzie prowadzone przy użyciu aplikacji Skype, nazwa grupy "Seminarium doktoranckie MSD".

Abstrakt:
Głównym czynnikiem szerzenia się teorii spiskowych jest dobrze znany w psychologii - efekt Dunninga-Krugera. Pracę dotyczącą tego zjawiska przedstawiono na łamach periodyku dotyczącego psychologii, wskazując w oparciu o prosty eksperyment statystyczny, różnice w ocenie posiadanej wiedzy na dane zagadnienie, a jej rzeczywistym poziomem. Zjawisko to, przeważnie idzie w parze z innymi błędami poznawczymi, które dodatkowo wzmacniają słuszność swoich przekonań, a tym samym prowadzą do syndromu, zwanego w literaturze przedmiotu, jako syndrom „oblężonej twierdzy”. Do tej grupy dysfunkcji poznawczych zaliczamy również: myślenie esencjami, czyli celowe upraszczanie problemu w celu oszczędności energii na inne procesy myślowe, mocno utartą maksymę, że „dobre, co naturalne”, absolutna wartość moralna, czyli nie bo nie, tzw. „myślenie na chłopski rozum”. A także, efekt potwierdzenia polegający na stronniczym wybieraniu źródeł informacji, który często idzie w parze wraz z efektami fałszywej korekty, czy również efektem pierwszej informacji. Wszystkie te czynniki, prowadzą do silnej wiary w utarte poglądy, a  samej teorii nadają silny potencjał viralowy. Eksperyment statystyczny i jego wyniki.