21.04.2020

Ogłoszenie o stanowisku badawczo-technicznym w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk poszukuje osoby zainteresowanej badaniami nad dziedzictwem kultury. Instytut poszukuje pracownika na stanowisko badawczo-techniczne na okres 36 miesięcy.

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk poszukuje osoby zainteresowanej badaniami nad dziedzictwem kultury. Instytut poszukuje pracownika na stanowisko badawczo-techniczne na okres 36 miesięcy.