28.05.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta adiunkta na okres 33 miesięcy w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury.