14.12.2020

Seminarium doktoranckie MSD w dniu 16.12.2020

Referat "Superkondensator, czyli „Superman” dla źródeł energii"

wygłosi doktorant MSD mgr inż. Piotr Skowron (opiekun - dr hab. Marta Kolasińska-Sojka).
Spotkanie będzie prowadzone przy użyciu aplikacji Skype dnia 16.12.2020 (środa) o godz. 11:00, nazwa grupy "Seminarium doktoranckie MSD".

Osoby chętne do udziału w tym seminarium są proszone o kontakt na adres mailowy anna.micek.ilnicka(at)ikifp.edu.pl.


Abstrakt

Kondensatory elektrolityczne, lub częściej używana nazwa superkondensatory, to urządzenia o dużej pojemności elektrycznej. Charakteryzują się niezwykle dużą gęstością mocy i energii. Do największych ich zalet należy bardzo krótki czas ładowania i rozładowania w porównaniu do innymi urządzeń do magazynowania energii elektrycznej, jak baterie czy akumulatory. Technologia superkondensatorów jest coraz częściej oparta na wykorzystaniu węgli aktywnych, nanorurek oraz grafenu. Stosuje się w nich rozmaite elektrolity wodne, ale też ciecze jonowe. Jednakże, stosowane dotychczas materiały i elektrolity są niestabilne podczas pracy i ulegają degradacji. Poznanie mechanizmów rozkładu elektrolitu, jak i niszczenie materiału elektrodowego jest kluczowe. Dlatego też, szuka się rozmaitych rozwiązań konstrukcyjnych superkondensatorów. Podczas wykładu zajrzymy do wnętrza rozmaitych typów kondensatora elektrolitycznego i omówimy procesy elektrochemiczne jakie pojawiają się na granicy faz elektroda-elektrolit.