27.06.2017

Konkurs im. Jerzego Habera na prace magisterskie – III edycja

Instytut ogłasza konkurs na prace magisterskie dotyczące zagadnień fizykochemii powierzchni i/lub katalizy.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym regulaminie konkursu oraz na plakacie.