07.01.2021

Konkurs na stanowisko informatyk lub fizyka w grupie Badania Dziedzictwa Kultury

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko informatyka lub fizyka w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury do realizacji projektów NAWA-Craquelure oraz IPERION-HS.

Informatyk lub fizyk, nadzorowany przez kierownika grupy, będzie pracował nad rozwojem internetowego serwisu do ilościowej analizy ryzyka obiektów zabytkowych. Rozwijane oprogramowanie jest narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji związanych między innymi z warunkami ekspozycji oraz przechowywania zbiorów. Jest ono skierowane do konserwatorów, opiekunów zbiorów muzealnych oraz osób zarządzających kolekcjami.  Serwis zaprojektowany jako zintegrowana platforma bazująca na architekturze klient-serwer będzie umożliwiał ilościową ocenę ryzyka utraty wartości zbiorów dla różnego rodzaju czynników zagrożenia takich jak np. niewłaściwe parametry środowiskowe (temperatura, wilgotność względna, natężenie światła itp.), pożary lub osiadanie cząstek na powierzchniach architektonicznych.