15.07.2019

Wyniki konkursu na najlepsze publikacje IKiFP PAN w roku 2018

Komisji Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN ds. oceny, nagród i postępowań awansowych wyróżniła publikacje pracowników Instytutu, które ukazały się w roku 2018.

W wyniku głosowania Komisja wyróżniła:

Publikacje opisujące nowe, oryginalne dokonania badawcze:

  1. T. Szumełda, A.Drelinkiewicz, E. Lalik, R. Kosydar, D. Duraczyńska J. Gurgul  "Carbon-supported Pd100-XAuX alloy nanoparticles for the electrocatalytic oxidation of formic acid; influence of metal particles composition on activity enhancement", Appl. Catal. B 221 (2018), Pkt. MNiSW: 45, IF 11.698
  2.  P. Batys, Y. Zhang, J.L. Lutkenhaus, M Sammalkorpi "Hydration and Temperature Response of Water Mobility in Poly(diallyldimethylammonium)–Poly(sodium 4-styrenesulfonate) Complexes"  Macromolecules 51 (2018) 8268−8277, Pkt. MNiSW: 45, IF 5.914.
  3. M. Wlodek, M. Kolasinska-Sojka, M. Szuwarzynski, S. Kereïche, L. Kovacik, L. Zhou, L. Islas, P. Warszynski, W. H. Briscoe "Supported lipid bilayers with encapsulated quantum dots (QDs) via liposome fusion: effect of QD size on bilayer formation and structure" Nanoscale, 10 (2018) 17965–17974, Pkt. MNiSW: 40, IF 7.233

 Publikacje o charakterze przeglądowym

  1.  J. Staroń, J. M. Dąbrowski, E. Cichoń, M. Guzik "Lactose esters: synthesis and biotechnological applications”Critical Reviews in Biotechnology 38 (2018) 245-258 Pkt. MNiSW: 45, IF 5.239.
  2. M. Krasowska, J. Zawala, B. H. Bradshaw-Hajek, J. K. Ferri , D. A. Beattie “Interfacial characterisation for flotation: 1. Solid-liquid interface” Current Opinion in Colloids & Interface Science, 37 (2018) 61–73            Pkt. MNiSW: 40, IF 7.188

Publikację o charakterze popularno-naukowym

  1. E. Kot, K. Kurpiewska, M, Szaleniec ,,Czy można ujarzmić ewolucję czyli słów kilka o ukierunkowanej ewolucji” Wszechświat Pismo Przyrodnicze, 119 (2018) 221-227