13.10.2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie Nanostruktury Materii Miękkiej

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie Nanostruktury Materii Miękkiej.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póź. zm.), art. 89. Ust 3.

 Kandydat/ka będzie uczestniczył/a w badaniach prowadzonych w grupie Nanostruktury Materii Miękkiej dotyczących następujących zagadnień:

  • opracowanie nanocząsteczkowych systemów dostarczania substancji aktywnych;
  • opracowanie nowych środków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym bazujących na zastosowaniu nanocząstek metalicznych;
  • określanie stabilności  nanomateriałów w hodowlach komórkowych;
  • badanie cytotoksyczności wybranych nanomateriałów;

 W szczególności do obowiązków adiunkta należeć będzie:

  • Prowadzenie prac badawczych zgodnie z profilem Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem analiz przy wykorzystaniu mikroskopii konfokalnej i fluorescencyjnej;
  • Planowanie i analiza wyników eksperymentów i przygotowywanie publikacji
  • Składanie wniosków o projekty badawcze