23.09.2019

Konkurs na Projekt Rozwojowy w IKiFP PAN

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza nabór wniosków na konkurs na Projekt Rozwojowy.