12.11.2020

Seminarium instytutowe w dniu 18.11.2020

Zapraszamy na seminarium instytutowe,  które odbędzie się w dniu 18.11.2020 r. (środa) o godzinie 9.15 na platformie Zoom.  Link do spotkania można otrzymać po uprzednim kontakcie z sekretariatem Instytutu: sekretariat@ikifp.edu.pl.

Naszym gościem będzie pani prof. dr hab. inż. Anna Chrobok z Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej, która wygłosi wykład zatytułowany „Od katalizy chemicznej po enzymatyczną - projektowanie nowoczesnych katalizatorów dedykowanych dla lekkiej syntezy organicznej”.

 Link do spotkania można otrzymać po uprzednim kontakcie z sekretariatem Instytutu: sekretariat@ikifp.edu.pl.