27.10.2020

Semiarium doktoranckie MSD

Organizacyjne seminarium doktoranckie dla doktorantów III - IV roku MSD odbędzie się w trybie on-line

w środę 28.10.20 o godz. 10:00.

Spotkanie będzie prowadzone przy użyciu aplikacji Skype, nazwa chatu "Seminarium doktoranckie MSD".