21.06.2017

Oferta pracy w projekcie badawczym - DOKTORANT – STYPENDYSTA

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Nanostruktury materii miękkiej”.