13.10.2020

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie Nanostruktury Materii Miękkiej

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie Nanostruktury Materii Miękkiej.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póź. zm.), art. 89. Ust 4.

 

Kandydat/ka będzie uczestniczył w badaniach prowadzonych w grupie Nanostruktury Materii Miękkiej dotyczących następujących zagadnień:

  • właściwości wielowarstw polielektrolitowych z wbudowanymi nanocząstkami lub białkami;
  • tworzenie i właściwości dwuwarstw lipidowych i ich oddziaływania z nanocząstkami lub białkami;
  • zastosowanie metod synchrotronowych (np. XRR, IR) do analizy cienkich filmów;

 W szczególności do obowiązków asystenta należeć będzie:

  • Prowadzenie prac badawczych zgodnie z profilem Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem określenia właściwości cienkich filmów polielektrolitowych i lipidowych oraz ich oddziaływań z nanocząstkami lub białkami przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury badawczej;
  • Planowanie i analiza wyników eksperymentów i przygotowywanie publikacji
  • Udział w składaniu nowych projektów badawczych