Na skróty

Przypomnienie hasła

13.12.2017

Oferta pracy w projekcie badawczym (FCB) - doktorant –stypendysta

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Adsorpcja”.